ARTISTER

Folkdansgruppen Virvel

Folkdansgruppen Virvel består av folkdansintresserade ester i Sverige och även andra som är intresserade av kulturen. Genom dans och folkmusik stärker man den estniska kulturen i Sverige och presenterar det unika kulturarvet för andra folkgrupper. Träningarna äger rum en gång i veckan på torsdagar klockan 18.00-20.00 i Estniska Huset i Stockholm. I början av varje termin är repetitionerna öppna för alla intresserade som vill prova på folkdans och möjligtvis gå med i gruppen.

Akademiska Kören i Göteborg

(AK) är en akademiskmanskör vid Göteborgs universitet som bildades 1919, vid dåvarande Göteborgs Högskola. Kören har sedan starten varit en typisk studentsångförening (jämför Lunds Studentsångförening eller Stockholms Studentsångare) med såväl studenter som lärare och andra akademiker. Repertoaren utgörs till stora delar av traditionella nordiska manskörssånger, men kören framför även nyskriven musik. Ett flertal sånger har dessutom komponerats direkt för kören. Ett särskilt nordiskt samarbete med de akademiska manskörerna i vänorterna Bergen (Studentersangforeningen i Bergen), Åbo (Brahe Djäknar) och Århus (Aarhus Studenter-Sangere) etablerades efter andra världskriget. Tillsammans har körerna sjungit samman i ett antal ”sångarstämmor” sedan dess. AK har gjort två konsertresor till Estland, framfört estniska sånger och samarbetat med bl.a. TAM – Tartu Akadeemiline Meeskoor. I AK sjunger två välkända ester. Akademiska kören leds sedan 2019 av Anders Ewaldz.

Stockholms Estniska Kör

Stockholms Estniska Kör grundades 2002 och firade nyligen sitt 20:e verksamma år. Kören har ungefär 45 medlemmar, både sångare som nyligen har kommit från Estland och estländare som bott i Sverige i flera generationer, men också sångare med annan bakgrund. Repertoaren består i huvudsak av estnisk musik. Kören framträder ofta på sverigeesternas högtidssammankomster och fester samtidigt som de varje höst och vår arrangerar egna konserter. Självklart deltar kören i de stora estniska sångfesterna i Tallinn som återkommer regelbundet. Kören har också genomfört flera körresor till Estland och andra länder.  Sedan hösten 2021 är körens dirigent Jaan Seim, som även var en av körens grundare och en av de första dirigenterna

Sverigeesternas ungdomsförbund grundades sommaren 2019 och målet är att förena estniska ungdomar i Sverige.


Att uppträda tillsammans med en teaterföreställning har varit en dröm sedan länge, men eftersom pandemin kom emellan försvann möjligheten. Nu ser vi dock fram emot att komma till Estival med föreställningen “The Mental State of ‘Eesti Noored Rootsis’“ som är skriven av dramaturgen Valdo kask och är baserad på våra egna berättelser om hur det är att vara ung est i Sverige - utifrån både roliga och sorgliga erfarenheter. 

Publik i alla åldrar från yngre tonåringar är välkomna (ingen övre gräns)! Kvällen fortsätter med en ungdomskväll. 


Föreställningen är huvudsakligen på estniska.

Sverigeesternas ungdomsförbund med föreställningen “The Mental State of ‘Eesti Noored Rootsis‘“

Stockholmi Eesti Huvikool kogupereetendusega Tristan ja Isolde

Estniska kulturskolan i Stockholm grundades 2006 och erbuder bland annat språkinlärning av estniska genom teater för barn. Dramastudion pågår varannan söndag under ledning av Sirle Sööt. 

“Vi ser fram emot att komma till Estival med föreställningen Tristan och Isolde som vi redan genomförde på sommarkollot Suvekodu 10 augusti 2022, men som vi repeterat på kulturskolan under hösten. Det är en föreställning för hela familjen med mycket musik och humor!” berättar Sirle Sööt. “Det är en stor glädje att regissera en världsklassiker med syfte att öva på estniska med barnen!” fortsätter hon.

Barnboksförfattare Eva Hammer

Redan för 21 år sedan tog livet mig från Estland till Köpenhamn. Som språkvetare till yrke och själ har skrivandet alltid legat mig varmt om hjärtat. Men genom att till vardags leva i en annan språkmiljö har det estniska språket med sina oöverträffade nyanser och möjligheter fått en ännu djupare betydelse för mig. Att skriva på sitt modersmål är ett bra sätt att hålla både språket och själen fräscha. Jag använder många ordlekar och språkvändningar i mitt skapande. Vår familj har ett trespråkigt barn som har nått vuxen ålder. Det var under min sons uppväxt som de första dikterna och berättelserna för barn föddes. Några av dem har genom åren publicerats i tidningen "Täheke" (Stjärnan). Den mest känslomässiga delen av det jag skrev har hamnat mellan pärmarna i två böcker: 2015 gavs ett urval av mina barndikter "Tirelid ja tiritammed" ut på förlaget Sinisukk, och 2022 gav Varrak ut en bok med mina berättelser och dikter för barn "Vigurivändad". Jag hoppas från djupet av mitt hjärta att mina böcker kommer att ge glädje och läsglädje för unga estniska bokälskare både i Estland och utomlands.

SweedEst Song

SweedEst Song är en ensamble bestående av sex sångare som verkat i sin nuvarande form i fem år. Vi är Taavo Kask, Taave Sööt Vahermägi, Leane Riiser, Piia Paljak Särlefalk, Maimi Laks och Ann Arendi. Vår repertoar består av musik från hela världen.

Mulgi Sångkör

Kören är aktiv sedan 2014 inom det område som historiskt har kallats för Mulgimaa och som omfattar de södra delarna av Estland. Repetitionerna sker på olika platser i området och körmedlemmarna reser både långa och korta sträckor för att ta sig dit. I repertoaren finns både estnisk musik och körsånger med ursprung från just Mulgimaa. Kören lägger stor vikt vid att samarbeta med ester över hela världen och har bland annat besökt Tyskland och Kanada. Det är en aktiv grupp som gärna deltar i olika evenemang både i Estland och utomlands. Körens dirigent och grundare är Kristjan Õmblus.

Barnboksförfattare Kaidi Kruus 

Jag har älskat att skriva och illustrera berättelser i hela mitt liv. Som barn gjorde jag mina egna bilderböcker och band ihop dem med garn. Jag började skriva boken På molnet för 7 år sedan. Min son inspirerade mig att skriva. Vi hade precis fått diagnosen autism och de komplexa känslor som var svåra att greppa fick uttryck på papper. Vi har alla vår egen väg i livet. Genom att vänligt lägga märke till andra omkring oss gör vi denna väg vackrare inte bara för andra, utan också för oss själva.


Att bo i Sverige har fått mig att värdesätta och värna det estniska språket ännu mer än tidigare. Det är därför jag föredrar att skriva berättelser på estniska. När man pratar med ett barn eller läser för det är modersmålet alltid mera innerligt.

LISTAN UPPDATERAS STÄNDIGT!